Läkemedel med tramadol i Sverige

Nov27

Den här sidan presenterar ett urval av de läkemedel på den svenska marknaden som innehåller tramadol. Notera att tramadol är receptbelagt i sverige och att det därför inte är någon idé att leta efter dessa förpackningar i apotekens hyllor. Det kan dock vara bra att veta att alla läkemedel som innehåller tramadol inte heter just så. läs resten av det här inlägget »

Vilka andra läkemedel påverkar tramadol?

Nov24

Du kan vara mer benägen att få ett anfall (kramper) om du tar tramadol när du använder vissa andra läkemedel. Ta inte Tramadol utan att tala om för din läkare om du också använder något av följande läkemedel:

  • MAO-hämmare såsom isokarboxazid (Marplan), tranylcypromin (Parnate), fenelzin (Nardil) eller selegilin (Eldepryl, Emsam), eller
  • antidepressiva läkemedel, såsom amitriptylin (Saroten, Tryptizol), citalopram (Celexa), klomipramin (Anafranil), desipramin (Norpramin), escitalopram (Lexapro), fluoxetin (Prozac, Sarafem), fluvoxamin (Luvox), imipramin (Tofranil), nortriptylin ( Pamelor), paroxetin (Seroxat) eller sertralin (Zoloft).

Förkylnings- eller allergimedicin, sömnmedel, muskelavslappnande, och medicin för kramper eller ångest kan förstärka sömnigheten som orsakas av tramadol. Tala om för din läkare om du regelbundet använder något av dessa läkemedel, eller andra smärtstillande. läs resten av det här inlägget »