Biverkningar

Biverkningar av Tramadol – för konsumenter

Risk för biverkningar
Biverkning Sannolikhet (%)
Biverkningar totalt 71
Dåsighet 17
Illamående 17
Yrsel 15
Förstoppning 11
Huvudverk 11
Kräkningar 7
Diarré 6
Munntorrhet 5
Utmattning 5
Matsmältningsbesvär 5
Anfall <1

Tramadol tolereras i allmänhet väl och biverkningarna är oftast övergående. Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion av tramadol:

 • nässelutslag;
 • klåda;
 • andningssvårigheter;
 • tryck över bröstet eller
 • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

Sluta använda tramadol och ring din läkare omedelbart om du har någon av dessa allvarliga biverkningar:

 • agitation;
 • hallucinationer;
 • feber;
 • snabb eller oregelbunden hjärtrytm;
 • överaktiva reflexer;
 • illamående;
 • kräkningar;
 • diarré;
 • förlust av koordination;
 • svimning;
 • anfall (konvulsioner);
 • röda flagnande hudutslag med blåsor;
 • svag andning, svag puls;
 • synstörningar;
 • skakningar/darrningar;
 • självmordstankar;
 • depression;
 • bröstsmärtor, eller
 • svårt eller smärtsam urinering.

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

 • yrsel, svindel;
 • mild klåda;
 • ökad svettning;
 • sömnproblem;
 • förstoppning, orolig mage;
 • huvudvärk;
 • muntorrhet;
 • skakningar;
 • dåsighet, sömnighet, eller
 • känsla av nervositet eller oro.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma. Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

Abrupta avbrott av intagande av tramadol kan leda till ångest, svettningar, sömnlöshet, stelhet, smärta, illamående, diarré, skakningar, och hallucinationer.

Det finns inga kommentarer till det här inlägget

Välkommen att lämna en kommentar

* dessa fält måste fyllas i

*