Att köpa tramadol online

Är det lagligt att köpa tramadol online?

För att lagligt kunna köpa tramadol online (från annat EU / EES land), krävs att:

  • det är för ditt personliga bruk,
  • det är godkänt i både Sverige och exportlandet,
  • det har införskaffats på apotek (eller motsvarande) i exportlandet,
  • det måste vara utskrivet av en behörig föreskrivare inom EU/EES
  • varje försändelse innehåller högst ett års förbrukning,
  • du kan styrka ovanstående.

Du kan genom att söka på internet hitta butiker som säljer tramadol online, vara många säljer falska läkemedel (läs mer nedan). Och uppfylls dessutom inte kraven ovan så utför du alltså ett brott om du beställer tramadol på internet hem till Sverige. Befinner du dig i andra länder kan lagstiftningen se annordlunda ut. När det gäller läkemedelsförsäljning över internet från andra länder finns det ett problem med juridiken, nämligen att det i flera länder är helt lagligt att sälja läkemedel över internet, som är receptbelagda i Sverige men inte i exportlandet. Det är då du som utför en olaglig handling om du köper dessa läkemedel hem till Sverige.

Risker med att handla läkemedel på internet

Utländska apotek, framför allt utländska onlineapotek, har blivit populära på grund av låga priser och bekvämlighet. Att köpa läkemedel från sådana apotek kan vara riskabelt, men det kan vara säkert om det görs via ett välrenommerat företag. Ett oseriöst utländskt apotek kan vara olicensierat, sälja förfalskade läkemedel eller sälja läkemedel som inte bör tas utan att en läkare har rekommenderat patienten att göra det.

Förfalskade läkemedel är tveksamma eller falska läkemedel som har förpackats bedrägligt, på ett sätt som får dem att se ut som legitima produkter. Det finns ett antal olika sätt att producera förfalskade läkemedel, och problemet med förfalskning är utbrett gällande både lagliga och olagliga läkemedel. Till exempel så kan företag producera sockerpiller och sälja som läkemedel.

Det förekommer att förfalskade läkemedel tillverkas med ämnen som är skadliga, och de kan orsaka allvarliga personskador om de konsumeras. Andra kommer att få effekter som är annorlunda mot de som brukar fås av läkemedlet, vilket kan vara ett verkligt problem med förfalskade läkemedel. Läkemedelsförfalskningar har existerat sedan början av 1900-talet, men problemet accelererade snabbt i och med explosionen av online-apotek i slutet av 1900-talet.

En vanlig förfalskningsteknik innebär att man producerar ett dyrt läkemedel med ett billigare ämne, en företeelse som är vanlig gällande illegala läkemedel. I andra fall så ersätts den äkta varan med en kopia, eller så tillverkas läkemedlet med drastiskt olika aktiva ingredienser. Som ett resultat kan förfalskade läkemedel skapa en situation där en patient doseras med otillförlitliga och potentiellt farliga ämnen, och problemet kan visa sig först efter att läkemedlet har orsakat skadan.

Det rekommenderas starkt att köpa från ett licensierat apotek framför ett olicensierat. Olicensierade utländska apotek kan operera olagligt och håller sig sällan till samma standard som licensierade apotek. I själva verket är ett olicensierat apotek mer benäget att sälja förfalskade läkemedel. Dessa läkemedel kan likna de läkemedel som de försöker imitera, eller så kan de innehålla en mindre mängd aktiv substans, ingen aktiv substans alls, eller innehålla farliga ämnen.

Vissa utländska apotek säljer läkemedel som bara bör tas när en patient är under överseende av läkare. Dessa läkemedel är ofta beroendeframkallande, lätta att överdosera, eller både och. Farliga droger säljs i utländska apotek när det inte finns några lagar i det landet som förbjuder försäljning, eller om den lokala regeringen inte aktivt uppehåller dessa lagar. Hursomhelst, om ett läkemedel är potentiellt beroendeframkallande eller farligt, bör det inte köpas i ett utländskt apotek.

Referenser

Det finns inga kommentarer till det här inlägget

Välkommen att lämna en kommentar

* dessa fält måste fyllas i

*