Om tramadol

Tramadol är en medicin mot svår smärta. Det är smärtlindrande, depressionsdämpande och prestationshöjande. Det ger eufori och välbefinnande.

Sammanfattande fakta om tramadol

Fullständigt namn: Tramadolhydroklorid

Kemiskt namn: (Z)-2-[(Dimetylamino)metyl]-1-(m-metoxifenyl)cyklohexanol

Varumärken: Ultram, Ultram ER, Nobligan, Tradolan, Tiparol

Drogklass och verkningsmekanism: Tramadol är en konstgjord analgetika (smärtstillande). Dess exakta verkningsmekanism är okänd men liknande morfin. Precis som morfin binder tramadol till receptorer i hjärnan (opioid receptorer) som är viktiga för att överföra känslan av smärta genom kroppen. Tramadol, liksom andra narkotiska preparat som används för behandling av smärta, kan missbrukas. Tramadol är inte en icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) och medför därför inte ökad risk för magsår och inre blödningar som kan inträffa med NSAID.

Receptbelagt: Receptbelagt i Sverige och i de flesta länder.

Narkotikaklassat: Där varje dos (t.ex ett piller) innehåller 400 mg tramadol eller mindre är det ej narkotikaklassat. Över 400 mg per dos är det narkotikaklassat.

Generika tillgänglig: Ja

Beredningar: Tabletter (omedelbar frisättning): 50 mg. Tabletter (förlängd frisättning): 100, 200 och 300 mg.

Förvaring: Förvaras vid rumstemperatur, 15-30 C. Förvaras i sluten behållare.

Skall användas för: Tramadol används för behandling av måttlig till svår smärta. Depottabletter används för måttlig till måttligt svår kronisk smärta hos vuxna som behöver kontinuerlig behandling under en längre period.

Dosering: Den rekommenderade dosen av tramadol är 50-100 mg (omedelbar frisättning) var 4-6e timme. Den maximala dosen är 400 mg / dag. För att förbättra toleransen bör patienter inleda med 25 mg / dag och dosen kan ökas med 25 mg var 3e dag för att nå 100 mg / dag (25 mg fyra gånger dagligen). Därefter kan dosen ökas med 50 mg var 3e dag för att nå 200 mg dagligen (50 mg 4 gånger dagligen). Tramadol kan tas med eller utan mat.

Rekommenderad dos för depottabletter är 100 mg dagligen som kan ökas med 100 mg var 5e dag men inte överstiga 300 mg / dag. Depottabletter ska sväljas hela och inte krossas eller tuggas.

Läkemedelsinteraktioner: Karbamazepin (Tegretol, Tegretol XR, Equetro, Carbatrol) minskar effekten av tramadol genom att öka dess inaktivering i kroppen. Kinidin (Quinaglute, Quinidex) minskar inaktivering av tramadol, vilket ökar koncentrationen av tramadol med 50%-60%. Kombinering av tramadol med MAO-hämmare (till exempel Parnate) eller selektiva serotoninhämmare (SSRI, t.ex. fluoxetin Prozac]) kan leda till allvarliga biverkningar såsom kramper eller ett tillstånd som kallas serotonergt syndrom.

Tramadol kan öka centrala nervsystemet och andningsdepression i kombination med alkohol, anestetika, narkotika, lugnande medel och sömnmedel.

Graviditet: Gravida mödrar bör endast använda tramadol då fördelarna överväger riskerna.

Ammande mödrar: Användning vid amning bör endast göras då fördelarna överväger riskerna.

Biverkningar: Tramadol tolereras i allmänhet väl, och biverkningarna är oftast övergående. Vanliga biverkningar är illamående, förstoppning, yrsel, huvudvärk, sömnighet och kräkningar. Mindre vanliga rapporterade biverkningar är klåda, svettning, muntorrhet, diarré, utslag, synstörningar och yrsel. Vissa patienter som fått tramadol har rapporterat anfall. Abrupt avbrott av intagning av tramadol kan leda till ångest, svettningar, sömnlöshet, stelhet, smärta, illamående, diarré, skakningar, och hallucinationer.

Det finns inga kommentarer till det här inlägget

Välkommen att lämna en kommentar

* dessa fält måste fyllas i

*