Tramadol Kemi

Tramadol chemistry 3d(1R,2R)-Tramadol(1S,2S)-Tramadol

Kännetecken

Strukturellt liknar tramadol en mindre version av kodein. Både kodein och tramadol delar 3-metyl eter gruppen och båda substanserna metaboliseras på samma sätt i levern till den starkare opioiden, fenol-agonist analoger. För kodein är det morfin, och för tramadol är det O-desmetyltramadol.

Jämförelse med liknande ämnen

Strukturellt är tapentadol den närmaste kemiska släktingen till tramadol i klinisk användning. Tapentadol är också en opioid, men till skillnad från både tramadol och venlafaxin, utgör tapentadol bara en stereoisomer och är den svagare av de två när det gäller opioid effekt. Både tramadol och venlafaxin är racemat. Strukturellt skiljer sig tapentadol också från tramadol genom att vara en fenol, och inte en eter. Dessutom innehåller både tramadol och venlafaxin en Cyclohexyl-grupp, fäst direkt på aromaten, medan tapentadol saknar denna egenskap. I verkligheten är den närmast strukturella kemiska enheten till tapentadol i klinisk användning läkemedlet fenylefrin. Båda delar en metafenol, fäst vid en rak kedja kolväte. I båda fallen slutar kolvätet i en amin.

Det finns inga kommentarer till det här inlägget

Välkommen att lämna en kommentar

* dessa fält måste fyllas i

*